• Zakoupili jste si nový plynový kotel a potřebujete ho nainstalovat?
  • Chcete nový kotel nainstalovat nebo ho vyměnit na místo starého?

Teprve o novém kotli uvažujete?

Domluvte se s námi na dodání kompletního řešení nového plynového kotle. Pouze tak získáte kompletní záruku na veškeré práce i kotel.

Popis služby

Dle Vaší situace a potřeby se s námi domluvte na:

  • Instalaci Vašeho nového kotle
  • Vypracování výchozí revize
  • Odstranění závad zjištěných při revizi
  • Uvedení kotle do provozu a vystavení záručního listu autorizovým servisem výrobce

Upozorňení: Schopnost poskytnout uvedené služby závisí na konkrétních podmínkách. Např. v případě instalace porušující bezpečnostní normy či pokyny výrobce kotle nemůžete získat uvedení do provozu a potvrzení záručního listu.

Omezená záruka na plynový kotel

Záruku za Váš kotel nese prodejce, u kterého jste kotel zakoupili. Z toho důvodu Vám v případě výrobní vady kotle projevené při instalaci nemůžeme poskytnout okamžitou výměnu za nový kus ale odkážeme Vás na Vašeho prodejce.

V případě, že jste si nechali nový kotel zapojit firmou, která není autorizovaným servise výrobce kotle, nemůžeme nést záruku v rámci servisu kotle jako autorizovaný servis, který kotel uvedl do provozu.