Revize plynových zařízení jsou povinné dle zákona  a pomáhají předcházet úrazům či úmrtím způsobeným jejich nebezpečným provozem. Domluvte se s námi na provedení revizní kontroly a vystavení revizní zprávy:

  • Provozní revize – nutná 1x za 3 roky nebo při
  • Výchozí revize – při vybudování nového plynového zařízení (plynovod se spotřebiči) po rekonstrukci nebo nové stavbě

Pro bytová družstva či společenství vlastníků bytů provádíme hromadné revize plynových zařízení v bytech

Kontaktujte nás na tel. 602 460 193 a domluvte se s námi.