• Vypršela 3-letá platnost stávající revizní zprávy vašeho plynového zařízení
  • Pořizujete nový plynoměr po jeho odpojení v nájemním bytě.

Pozor! Každý rok máte také ze zákona a i čistě vzhledem k bezpečnosti povinnost podrobit váš kotel servisní prohlídce. V případě souběhu s 3-letou lhůtou revize se s námi domluvte na provedení obou za zvýhodněnou cenu. Více o pravidelné servisní kontrole zde.

S provozní revizí získáte

  • Provozní revize plynových spotřebičů – ujistíte se, že všechny plynové spotřebiče jsou v provozuschopném stavu a všechny podmínky pro bezpečený provoz jsou splňeny.
  • Provozní revize rozvodů plynu - ujistíte se, že rozvody plynu nemají netěsnosti a všechny uzávěry jsou bezproblémově ovladatelné pro případ havárie.
  • Vystavení provozní revizní zprávy – revizní zprávu vystavíme na místě kontrolovaného objektu. Revizní zprávu tak můžete máte ještě ten samý den.

Provozní revize provádíme dle rozsahu a počtu spotřebičů již od 800,- Kč.

Proč je revize důležitá?

Odhalení netěsností

Zemní plyn narozdíl od dřívějšího svítiplynu vysušuje konopné těsnění, které se používalo na starých rozvodech plynu. Na nových rozvodech z mědi s lisovanými spoji může zase docházet k pnutí a rozevírání spojů či korozi na poškozených úchytech. Tím může docházet k postupnému zvětšování netěsností na plynovodu a vzniku rizika požáru či výbuchu.

Ovladatelnost uzávěrů

Staré kuželové uzávěry časem zatuhávají. V případě mimořádné situace je možnost snadného uzavření plynu více než klíčová. Revize tento nedostatek odhalí.

Servisní prohlídka nestačí

Během každoroční servisní prohlídky spotřebičů není standartně kontrolován kompletní rozvod plynu a všechny spotřebiče (např. sporák, když se jedná o prohlídku kotle). I proto je nutné ho jednou za 3 roky provést revizi, při které si zkontrolujete veškeré plynové zařízení.