• Kolaudace nového či rekonstruovaného bytu či domu
  • Rozšíření či změna rozvodů plynu či přidání nového spotřebiče

Pokud již máte plyn připojen, možná hledáte provozní revizi.

S výchozí revizí získáte

  • Tlaková zkouška – tlaková zkouška vám ověří  těsnost všech rozvodů před samotným vpuštěním plynu tak, že nedojde k nebezpečné situaci.
  • Revize plynových spotřebičů – ujistíte se, že všechny spotřebiče jsou provozuschopné a splňují všechny podmínky bezpečného provozu (např. dostatečný přísun vzduchu)
  • Vystavení výchozí revizní zprávy - revizní zprávu vystavíme na místě kontrolovaného objektu. Zprávu tak dostanete ihned po provedení zkoušky. Nemusíte tak čekat na to, až zprávu vypracujeme a předáme.

Výchozí revizi pro bytovou jednotku za účelem připojení plynoměru provádíme již od 600,- Kč

Výchozí revize větších objektů provádíme dle rozsahu a počtu spotřebičů již od 800,- Kč

Domluvte se s námi na provedení výchozí revize na tel. 602 460 193

Proč je výchozí revize důležitá?

Kontrola nových rozvodů plynu

V nově postavených rozvodech nikdy nebyl skutečně plyn. Výchozí revize bezpečným způsobem oveří zda jsou rozvody těsné a splňují všechny bezpečnostní parametry. Až poté je možné do rozvodů bezpečně vpustit plyn.

Analýza celkové dynamiky objektu s plynovými spotřebiči

Plynové spotřebiče, zvláště kotle (pokud se nejedná o typ C), vyžadují ke svému provozu přísun velkého množství čerstvého vzduchu. Svým provozem vytvářejí podtlak v okolním prostoru a ovlivňují tak chování ostatních zařízení nebo jiných spotřebičů v objektu. I proto je nutné výchozí revizi prováděd až po instalaci všech zamýšlených spotřebičů a uvést je do provozu na maximální výkon.